Biblioteka

             

 Polecane książki

 

Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.

(2Ptr 3:18)

 

                          pol pm Biblia-Warszawska-mala-tw-index-czarna-414 5  Biblia TB średnia, twarda czarna i bordo (do kupienia)

 Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego.

 

 

 

 

                         pismo-swiete-nowa-biblia-gdanska-b-iext15530235     Biblia nowa gdańska, czarna (do kupienia)

Najwierniejszym polskojęzycznym przekładem Pisma jest tzw. BIBLIA Gdańska, wydana przed 360 laty. Z racji tego iż napisano ją staropolskim językiem niektórym trudno jest się nią posługiwać. Staraniem więc, Śląskiego Towarzystwa Biblijnego powstaje - Nowa BIBLIA Gdańska. Przekład ten nie jest oderwany od tłumaczeń dokonanych w przeszłości.Stary Testament został opracowany na bazie hebrajsko - polskiego przekładu Tanach - dokonanego przez Izaaka Cylkowa, greckiego tekstu Septuaginty oraz Biblii Gdańskiej; zaś Nowy Testament został przetłumaczony ze zbioru greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus".

 

 

 

                          Biblia Jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza (znana także jako Biblia Ewangeliczna) – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski. Jest drugim przekładem Pisma Świętego dokonanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny z języków oryginalnych. Autorami przekładu są pastor dr Piotr Zaremba oraz Anna Haning

 

 

 

                         get img 1   Komentarz biblijny  do Nowego Testamentu,, Dzięki informacjom o kontekście historycznym i geograficznym czytelnik będzie w stanie lepiej zrozumieć tekst biblijny. Komentarz może być pomocny zarówno w osobistym rozważaniu Słowa Bożego, jak też w przygotowaniu studium biblijnego, czy też lekcji biblijnych mających na celu nauczanie innych. W suplemencie czytelnik znajdzie sporo materiału uzupełniającego wiedzę biblijną: zestawienie proroctw mesjanicznych, harmonię czterech Ewangelii (synopsę), słownik imion i nazw występujących w księgach Nowego Testamentu oraz mapki i diagramy.

 

                   get img Komentarz biblijny do Starego Testamentu zawiera obszerne wprowadzenie do ksiąg starotestamentowych, obejmuje szczegółowy wstęp do Pięcioksięgu, ksiąg historycznych, poetyckich i prorockich, a także wnikliwą wykładnię wszystkich kanonicznych ksiąg Starego Testamentu.
Komentarz biblijny wnosi do szerokich kręgów chrześcijan bardzo potrzebne źródło wiedzy biblijnej, stanowi bogactwo materiału studyjnego zarówno dla indywidualnego czytelnika, jak też różnego rodzaju grup domowych, młodzieżowych i zborowych.

 

 

                       W objeciach Ojca W objęciach Ojca. Zapomnij o wszystkim, czego dotąd dowiedziałeś się o miłości i przygotuj się na zmianę życia, której dokona bezwarunkowa miłość Boga Ojca. Jego miłość przemieni wszystko - raz na zawsze. Wyzwól się z więzów religijnych nakazów. Naucz się przebywać w Bożej obecności, w Jego woli! Zacznij dążyć do bezwarunkowej miłości i postaw ją ponad wszystkimi innymi emocjami. Wtedy dopiero zacznie się prawdziwe życie! Po przyjęciu tego niesamowitego objawienia nie będziesz już poświęcał czasu, energii, miłości na inne rzeczy, podczas gdy rodzina i przyjaciele tęsknią za twoim uczuciem! Gdy zrozumiesz, że miłość motywuje do działania lepiej niż strach, z jeszcze większym zapałem będziesz codziennie szukał miłości. Pragniesz uzdrowienia zranień z przeszłości i pozbycia się podświadomego wewnętrznego cierpienia? Masz okazję doświadczyć miłości, której szukałeś całe życie!

 

 

 

 

                       MAZESTWO NIEPRZECITNEMałżeństwo nieprzeciętne. Jedną z największych tragedii współczesnych społeczeństw jest pogarszająca się kondycja małżeństw. Dotyczy to nie tylko tych związków, które kończą się rozwodem, ale również tych, które trwają, doświadczając wielu napięć i zranień emocjonalnych. Czy jest dla nich jakaś nadzieja? To książka, która pomaga nam uświadomić sobie nieograniczony potencjał małżeństwa i odkryć, w jaki sposób Boża chwała może przeniknąć nasze relacje, zwiększyć naszą radość i uczynić nas jasnym światłem w świecie pełnym problemów.

 

 

                         jak wyglada1 400x500 Jak wygląda zdrowy kościół? Mark Dever, autor książki, pomaga chrześcijanom rozpoznać kluczowe cechy zdrowego kościoła: ekspozycyjne zwiastowanie, biblijną teologię i właściwe zrozumienie ewangelii, a następnie wzywa nas, abyśmy rozwijali te cechy w naszych kościołach. Biorąc przykład z autorów Nowego Testamentu, Mark wzywa wierzących, aby wiernie wykonywali swoją część pracy w życiu lokalnego kościoła (zboru). Książka „Jak wygląda zdrowy kościół?” zawiera ponadczasowe prawdy i praktyczne zasady, które pomogą każdemu z nas dobrze wywiązać się z roli, jaką Bóg powierzył nam w Ciele Chrystusa.

 

 

 

 

                         0070       "Wieczność" to książka, która z perspektywy ponadczasowej przestrzeni na koniec dziejów, przedstawia -w pierwszej części (pierwsze ok.50 str. i później osobne rozdziały) za pomocą alegorii-doskonałe połączenie teologiczne  między zbawieniem z łaski, a życiem pełnym dobrych uczynków.

 

 

 

                         pol pm Niewidzialna-wojna-o-Twoje-zycie--1675 1   `Niewidzialna wojna o Twoje życie`- odsłania wypróbowane biblijne zasady walki duchowej, opisuje niezwykłe    przeżycia i doświadczenia,   demaskuje sposoby działania szatana, a także pokazuje jak unikać demonicznego wpływu i  jak go usunąć.

 

  

                              Jezus-jest-Judah-Smith     Jezus jest,, Judah Smith-pokazuje nam Jezusa, którego ponure obrazy i hymny nie są w stanie uchwycić. Z pasją, humorem i przekonaniem tłumaczy, że Jezus jest życiem. Jezus jest łaską. Jezus jest twoim przyjacielem. Jezus jest nową i lepszą drogą człowieczeństwa.

 

 

 

                              niebo i pieklo w kosciele     "Niebo i piekło w kościele - już sam tytuł może budzić wiele pytań. Lecz gdy, będziesz czytać tę książkę, jej autor z niezwykłą wrażliwością odkryje przed Tobą, strona po stronie, realny obraz Kościoła. Nie zawsze taki, w którym wszystko jest w porządku. Ale wciąż jest to Kościół miłowany przez Chrystusa i będący najlepszym miejscem dla Ciebie. Może właśnie po lekturze tej książki odkryjesz, jak ważny jest Kościół dla każdego z nas.

 

                  Wykonalo-sie-David-Wilkerson  ,,Wykonało się,, Koncepcja Nowego Przymierza brzmi teologicznie i teoretycznie. Jednak David Wilkerson ze znaną sobie przejrzystością i serdecznością opisuje ją w sposób przystępny dla wszystkich wierzących. Pokazuje, jak poprzez zapewnienie wspaniałego Nowego Przymierza Bóg dał ci wszelkie duchowe środki, jakich potrzebujesz do pokonania opanowujących twoje życie grzechów. Tutaj, na stronach znakomitego nauczania Davida, możesz być uzdolniony do powstrzymania pozornie nieskończonego cyklu grzechu i wyznawania, grzechu i wyznawania

 

 

                   140159-352x500  ,,Bóg ciągle uzdrawia,, "Książka trafnie ujmuje sprawę zdrowia, choroby i uzdrowienia z punktu widzenia Biblii. Przebija z niej skromność osób, które się w niej wypowiadają. Daje też o sobie znać ich gorące pragnienie, by stawiając siebie do dyspozycji Bogu, doświadczyć Jego obecności i uzdrawiającej mocy w sytuacjach beznadziejnych. Książka niesie z sobą wiele zachęty. Poważnie chorych, którym nie ma już nic do zaoferowania współczesna medycyna, zachęca do skutecznego poszukiwania ratunku u Boga. Tych, którzy nie wierzą w cuda, zachęca do przemyślenia swej postawy. Wszystkich zaś, którzy już ufają Panu Jezusowi, zachęca do pogłębiania lub budowania wiary poprzez modlitwę i bliski kontakt z Jego Słowem."

Piotr Zaremba, pastor, współautor przekładu Pisma Świętego

 

 

                   pobrane  ,,Zaskoczeni mocą Ducha,, Jest to najbardziej przekonująca odpowiedź, jaką czytałem, na zastrzeżenie ludzi, którzy twierdzą, iż dary Ducha, takie jak uzdrowienia i proroctwa nie są na dzisiaj. Książka jest solidnie zakorzeniona w Biblii i napisana przez wykwalifikowanego interpretatora Pisma, który zna zarzuty na wylot. Jeżeli już w te rzeczy wierzysz, książka odnowi twoja wiarę i miłość do Jezusa oraz pomoże ci uchronić się od ekscesów. Ale jeśli nie wierzysz w to, że dary są przeznaczone na dzisiaj, przygotuj się na zmianę poglądów-a może i życia.

Wayne Grudem

 

 

                   Widziec-niewidzialne-James-Goll   ,, Widzieć niewidzialne,, James Goll wprowadza nas w świat nadprzyrodzonych zdarzeń...
W cąłej historii Kościoła ruch proroczy funkcjonował jako dwa główne nurty: proroka, którego sfera przyjmowania oraz przekazywania przekazu od Boga jest werbalna oraz widzącego, którego objawienie jest z natury bardziej wizualne. O tym drugim wymiarze prorokowania nie wiadomo zbyt wiele. Jest on dla wielu ludzi dziwny, niezrozumiały, wręcz podejrzany.
Wiedza rozwiewa nieporozumienia. James Goll - doświadczony widzący oraz nauczyciel Słowa wprowadza czytelnika w świat snów, wizji oraz innych nadprzyrodzonych zdarzeń.

 

 

                   249557-352x500  ,,Więcej niż fan,, Jesteś fanem czy naśladowcą?
Według słownika fan to "zwolennik, entuzjasta". Fani pragną być na tyle blisko Jezusa, żeby czerpać z tego korzyści, ale nie ponosić ofiar. Chętnie odmówią modlitwę, przyjdą do kościoła na nabożeństwo i nakleją rybkę na tylnym zderzaku swojego samochodu. Ale czy taki stopień zażyłości może zadowolić Jezusa?
Jezusowi nigdy nie zależało na zwolennikach. On nie szuka fanów. Więcej niż fan zachęca do zastanowienia się nad tym, co znaczy, że uważamy się za chrześcijan.
Kyle Idleman w bardzo bezpośredni i szczery sposób zachęca czytelnika, by przyjrzał się swojej więzi z Jezusem. Wezwanie do naśladowania Jezusa może brzmieć radykalnie, ale Jezus tego właśnie oczekuje od każdego, kto w Niego wierzy.

 

 

 

                 300 0 productGfx 6eadef9b59c11b0114468644bec16269 ,,Myśli pełne mocy,, Joyce Meyer Moje ulubione powiedzenie brzmi: "Człowiek zmierza do miejsca, do którego prowadzą go jego myśli". Całym sercem wierzę, że nasze myśli nadają naszemu życiu kierunek - a to w konsekwencji oznacza, że kształtują nasze przeznaczenie. Dlatego musimy zrozumieć moc, która stoi za naszymi myślami!
Joyce Meyer

 

 

                 post-o20064  ,,Post. Jak doświadczać życiowych przełomów ,, Jednym z trzech uczynków pokutnych (obok modlitwy i jałmużny) jest post. Ponieważ w tradycji chrześcijańskiej każde ważne święto poprzedzane było postem, winien się on regularnie pojawiać w życiu człowieka wierzącego. Jako czas uświadamiania sobie najgłębszych potrzeb, ma służyć nie tylko zaspokajaniu głodu ciała, ale również zagłuszaniu wewnętrznego niepokoju oraz lęku o teraźniejszość i przyszłość. Takie właśnie niecodzienne spojrzenie na własne życie i samych siebie stało się mottem niewielkiej książeczki Jentezena Franklina Post. Jak doświadczać życiowych przełomów, na kartach której czytelnik odnajdzie wskazówki ułatwiające zaspokojenie odczuwanego i coraz częściej wyraźnie uświadamianego głodu Boga.

 

 

 

                  0033  ,,Ucieczka z Korei Północnej,, Korea Północna od lat znajduje się na pierwszym miejscu prowadzonego przez Open Doors Światowego Indeksu Prześladowań, podającego kraje prześladujące chrześcijan za praktykowanie swojej wiary lub dzielenie się nią. Życie Pila Soo Kima i jego rodziny pomoże ci zrozumieć, dlaczego tak wielu spośród dwudziestu czterech milionów mieszkańców Korei Północnej rozpaczliwie poszukuje jedzenia, miłości i życia. Spotkasz też odważne dusze w Chinach, ludzi ryzykujących wszystko, by pomóc uciekinierom z Korei Północnej w znalezieniu tego, czego szukają.

 

                  352x500  ,,Syn Hamasu,, Musab Hasan Jusuf już od najmłodszych lat od środka obserwował działalność Hamasu. Jako najstarszy syn szajcha Hasana Jusufa – założyciela Hamasu i jego najbardziej szanowanego lidera – młody Musab asystował ojcu w aktywności politycznej i przygotowywał się do pójścia w jego ślady. Uczestniczył w spotkaniach z przywódcami bliskowschodnimi znanymi na całym świecie z wiadomości telewizyjnych. Cieszył się zaufaniem kierownictwa Hamasu i brał udział w intifadzie. Jednak od pewnego momentu historia autora potoczyła się w niespodziewanym kierunku. Pomimo ścisłych związków z kierownictwem Hamasu Musab zgodził się na współpracę z Izraelem, aby ocalić życie tysięcy niewinnych ludzi. Co więcej, kilkuletnie poszukiwania duchowe doprowadziły go do radykalnego zrewidowania poglądów, porzucenia islamu i wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Nawrócenie na chrześcijaństwo zmieniło bieg życia Musaba, a składane przez niego publicznie świadectwo wiary może pozytywnie wpłynąć na wielu innych Palestyńczyków i Izraelczyków, którzy swoją postawą zadecydują o przyszłości obu narodów. Autor z wielką determinacją przekonuje, że pokój na Bliskim Wschodzie zapanuje tylko wtedy, gdy jego mieszkańcy po obu stronach barykady uznają autorytet niezwykłego. Nauczyciela, który dwa tysiące lat temu wzywał ludzi, by kochali swych nieprzyjaciół.

 

 

            sily swiatlosci z pdf-250x250  ,,Siły Światłości,, Tych historii nie usłyszysz w wieczornych wiadomościach...
 Tych ludzi nigdy nie zapomnisz...
W samym środku nieustannych debat, protestów, zamieszek, samobójczych ataków i przerywanych negocjacji jeden człowiek dokonuje wielkich zmian. Niegdyś znany z przemycania Biblii za Żelazną Kurtynę, od trzydziestu lat Brat Andrew poświęca swój czas zupełnie nowej misji. Odwiedzając Liban, Izrael i Zachodni Brzeg Jordanu, dociera do przywódców lokalnych kościołów i zachęca ich, by nie uciekali przed falą przemocy, ale umacniali swoje wspólnoty, które staną się zalążkiem zmian. Jego misją jest zanieść światło nadziei braciom znajdującym się w samym centrum walk, w tym najbardziej niespokojnym regionie świata.

 

                 Siedem slupow II wydanie FRONT   ,,Siedem Słupów Mądrości,, Książka ta powstała w efekcie wielu lat moich własnych poszukiwań tego, za czym tęskni każdy człowiek i czego sam, o własnych siłach, nie potrafi zdobyć.
Słyszałam i czytałam o Mądrości. Najpierw kojarzyłam ją tylko z intelektualnym poznaniem i wiedzą zdobytą rozumem. Później doszłam do wniosku, że w Mądrości musi być jednak jakaś moc, która pozwala umiejętnie zastosować to wszystko, co już poznaliśmy. To nie było prawdą ostateczną. Owszem, jest w niej moc, ale okazało się, że Mądrość jest osobą.
Gdy ją spotkałam, zostałam nią ogarnięta. Była czymś ponadnaturalnym. Poczułam jakiś metafizyczny, gęsty obłok jej obecności, któremu całe ciało, dusza i duch musiały się poddać. Zapragnęłam w tym pozostać już a zawsze. Tak po prostu – być stale w jej obłoku.
Chciałam przebywać z nią nieustannie, móc o wszystko zapytać, poradzić się, opowiedzieć o tym, co cieszy i co sprawia ból. Z radością przyjęła moją nieśmiałą prośbę. W odpowiedzi zaprosiła mnie na przyjęcie, na jakim nigdy wcześniej nie byłam.

Alina Wieja - autorka

 

                  sen-proproczy-sny-widzenia-i-ich-wykladanie-u-iext15890330   ,,Sen proroczy. Sny, widzenia i ich wykładanie,, Czy wiesz, jaka jest różnica między zwykłymi snami a snami proroczymi? Widzeniami nocnymi a widzeniem na jawie? Po czym poznasz, że sen jest proroczy? Co się dzieje w czasie takiego snu? Niech przez lekturę tej książki spłynie na Ciebie wiatr poznania, odnowy oraz radości w Duchu. Niech wymiecie błędy doktryny i przekonania. Przyniesie odnowienie i wizję.

 

 

                  0059   ,,Modlitwa w mocy Ducha,, Modlitwa w mocy Ducha  umacnia nas w prawdzie, że modlitwa jest relacją, a nie rytuałem – i jako dziecko Boże, zaakceptowane przez Niego w Chrystusie, masz swobodny dostęp do swojego Ojca i wolność, aby być z Nim szczery.

 

 

                 0016   ,,Modlitwa Zmieniająca życie,, Robert Oh w nieskomplikowany i inspirujący sposób zachęca dzień po dniu do rozwijania swojego życia modlitewnego. Dzieli się Słowem Bożym, ale także obfitą ilością osobistych dygresji i świadectw. Autor omawia różne rodzaje modlitwy: modlitwa tematyczna, okręgów, Przybytku, walki duchowej, uniżenia, połączona z postem oraz Modlitwa Pańska.
Zdecydowanie wskazuje, że modlitwa prawdziwie zmienia życie!

 

 

                 pol pm Szofar-zabrzmial-Francine-Rivers-1637 4   ,,Szofar Zabrzmiał,, To powieść, która w niezwykle wnikliwy sposób pokazuje na zagrożenia pojawiające się w momencie, gdy powołanie do służby wchodzi z związek z ambicją budowania swojego królestwa na ziemi. Niezwykle celne obserwacje dotyczące środowiska ewangelicznego chrześcijaństwa w USA, pełnokrwiste postaci, fabuła wolna od przewidywalnych rozwiązań i napominające duchowe przesłanie składają się na powieść, jakiej jeszcze nie było. Lektura obowiązkowa dla pastorów, przywódców kościelnych, liderów służb zborowych oraz... ich żon, a jednocześnie książka, która wciągnie każdego czytelnika lubiącego obyczajową fabułę

 

 

                wdrwka  pielgrzyma   „Wędrówka Pielgrzyma", uznana za klasyczne działo literatury chrześcijańskiej, jest opowieścią o duchowych przeżyciach człowieka, który w pewnym momencie swojego życia pod wpływem Słowa Bożego doznaje przebudzenia własnego sumienia. Postanawia wyruszyć w niełatwą podróż w poszukiwaniu ratunku i wiecznego zbawienia. Przez Ciasną Bramę wkracza na niełatwą ścieżkę życia, na której walczy z wieloma przeciwnościami losu, ale wytrwale je pokonuje, by ostatecznie dotrzeć do bram Nowego Jeruzalem.

Barwne obrazy i plastyczne opisy spotykanych przez bohatera postaci oraz bogata symbolika tworzą dzieło bezpośrednio przemawiające do wyobraźni i serca Czytelnika.

 Nowe, poprawione wydanie oddajemy również do rąk polskiego Czytelnika z nadzieją, że refleksje pod wpływem lektury zapadną głęboko do jego serca, wzbudzając pragnienie wiernego naśladowania Chrystusa w codziennym życiu.

 

 

               maxi p978282970   ,,Świnie w Salonie,, Kiedy ponad dwadzieścia pięć lat temu Frank i Ida Mae Hammond po raz pierwszy odwiedzili nasz kraj, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że ich nauczanie i służba uwalniania przyniosą taki przełom w kościele i na zawsze odmienią nasze życie. Nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy w takiej mierze wolności i radości, którą przynosi uwolnienie.
Każde dziecko Boże, świadome tego lub nie, jest zaangażowane w walkę duchową, której częścią jest uwolnienie. Dlatego też z ogromną przyjemnością oddajemy do rąk polskiego Czytelnika długo oczekiwaną książkę, która w bardzo praktyczny sposób uczy i pokazuje, jak wyganiać demony i jak się modlić o uwolnienie. Jej przesłanie ma charakter ponadczasowy. Służba uwalniania ma bowiem ogromne znaczenie w przygotowaniu się Oblubienicy na spotkanie ze swoim ukochanym Oblubieńcem, w stawaniu się czystą, świętą, bez zmazy i skazy.
Frank i jego żona Ida Mae Hammond wywarli niezatarty wpływ na życie wielu ludzi w Polsce. Spotkanie z nimi i oglądanie świadectwa ich życia było dla nas wielkim zaszczytem i przywilejem. Jesteśmy Bogu wdzięczni za nich i za objawienie, którym podzielili się z nami. Chociaż oboje odeszli do naszego Pana, w dalszym ciągu możemy oglądać owoce ich służby. Ich posługa wniosła wolność, radość i nadzieję do ciała Chrystusa.

                                         ,,Podręcznik do uwalniania dzieci,, Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, dzieci są bombardowane szatańskimi wpływami. Toczy się wojna o ich dusze i wyobraźnię. Podręcznik do uwalniania dzieci w prosty sposób odsłania prawdy dotyczące uwolnienia dzieci od strachu, udręk i destrukcyjnych zachowań. Frank i Ida Mae Hammond dzielą się z nami swoim bogatym doświadczeniem, jakie zdobyli, pomagając wielu dzieciom w przyjęciu uwolnienia, które zdobył dla nich na krzyżu Jezus Chrystus.

 

 

 

 

               352x500 1   ,,Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń,, Książka to świadectwo drogi, jaką Nick przeszedł od buntu i depresji poprzez pogodzenie się i przyjęcie Bożego planu na jego życie. Nick pojednał się z Bogiem i oddał Mu swoje życie, i to był początek drogi dzielenia się wiarą z innymi. Jego radością jest zachęcanie i inspirowanie ludzi. Patrząc na Nicka, trudno nie uwierzyć, że można żyć pełnią, że każdy może odnaleźć swoją pasję i być szczęśliwy. Ta książka daje nadzieję i wskazówki, jak dokonać zmian w swoim życiu! Są takie ksiązki, których lektura jest obowiązkowa, i ta jest jedna z nich!

 

 

   

               Colsen   ,,Nie Chcesz Już Dłużej Chodzić do Kościoła,, Wyjątkowa historia, która cię rozśmieszy, doprowadzi do łez i zadziwi miłością, jaką Bóg Ojciec darzy wszystkie swoje dzieci! Zainspiruje cię do przemyślenia tego, na czym tak naprawdę polega Kościół!"
Co byś zrobił, gdybyś spotkał kogoś, o kim pomyślałbyś, że może być jednym z apostołów, uczniów Jezusa, żyjącym w XXI wieku? Właśnie przed takim dylematem stanął Jake, kiedy spotkał człowieka, który mówił o Jezusie w taki sposób, jakby go znał osobiście, i którego sposób życia zakwestionował wszystko to, czego Jake do tej pory doświadczył. Więc nie chcesz już dłużej chodzić do kościoła - pamiętnik, o dużej sile przekonywania. To zapis niezwykłych dyskusji, jakie Jake przeprowadza z nowopoznanym mężczyzną na przestrzeni czterech lat. Rozmowy te wywracają jego świat do góry nogami. Z pomocą tajemniczego przyjaciela, Jake stawia czoła swoim największym lękom, zmaga się z bezlitosnymi okolicznościami i wychodzi z nich obronną ręką, pełen radości i wolności, o jakich zawsze marzył. Jeśli jesteś zmęczony uczestniczeniem w chrześcijańskich inicjatywach i chciałbyś odkryć, na czym tak naprawdę polega prawdziwe życie w Chrystusie, to historia Jake'a z pewnością napełni cię nadzieją. Ta książka zadaje trudne pytania i proponuje odważne odpowiedzi. Naprawdę może wywrócić twoje życie do góry nogami!

 

 

 

 

                    384725-352x500     ,, Batszeba,, to czwarta część fascynującej sagi o pięciu kobietach wymienionych w biblijnej genealogii Jezusa Chrystusa. Choć bohaterki tej opowieści były kobietami starożytnego Wschodu, ich historie mają zastosowanie w naszym życiu, w trudnych kwestiach, z którymi zmagamy się we współczesnym świecie. Kobiety te żyły na krawędzi. Miały odwagę. Podejmowały ryzyko. Dokonywały zaskakujących wyborów – i czasem popełniały ogromne błędy. Nie były idealne, a mimo to Bóg posłużył się nimi w realizacji swego niezwykłego planu, którego celem było objawienie Chrystusa – Zbawiciela świata.

 

 

.

 

kalendarz