Historia

Historia Zboru Chrześcijan Baptystów w Koninie

 

 

         Początek ruchu baptystycznego, który w 1983 roku doprowadził do powstania Zboru Chrześcijan Baptystów w Koninie przypada na lata 1972. W tym roku do Konina przeprowadziła się ze Złotowa – obecnie już nie żyjąca – siostra Szerszeń. Rok później oddali swoje życie Bogu br. Bolesław Kaszuba i Witold Longin, którzy w dniu 09.09.1973 zawarli przymierze z Bogiem przez chrzest wodny w Kaplicy Chrześcijan Baptystów w Kaliszu.

Te trzy osoby poczęły się regularnie spotykać, modlić i głosić ewangelię. Dzięki ich gorliwości i bożej łasce w czerwcu 1974 roku uwierzyły w Pana i ochrzczone zostały Halina Longin żona br. Witolda, oraz Irena Kaszuba żona br. Bolesława i ich córki Halina i Krystyna. Dwa lata później 12.09.1976 chrzest przyjęły kolejne dwie córki braterstwa Longin i córka braterstwa Kaszubów. Grupka Chrześcijan Baptystów w Koninie wzrosła wówczas do dziesięciu osób.

Rok 1978 przyniósł zmianę w postaci utworzenia w Koninie placówki Zboru poznańskiego, którego duchowym opiekunem został br. Rogaczewski a następnie br. Stanisław Blank.

Gorliwość w głoszeniu ewangelii przynosiły wzrost liczby członków, co doprowadziło do przekształcenia placówki w samodzielny Zbór w styczniu 1983 roku. Pierwszym przewodniczącym Rady Zboru został Witold Longin .   W tym samym roku podjęto starania o pozyskanie lokalu, który kupiono 25 października. Po zaadoptowaniu i wykończeniu kaplicy,12 lutego 1984 roku odbyło się w niej pierwsze nabożeństwo. Oficjalne otwarcie nastąpiło 8 kwietnia 1984.

Druga połowa lat osiemdziesiątych i lata dziewięćdziesiąte scharakteryzować można jako „zrównoważony” rozwój.

Przemiany ustrojowe w świecie i naszym kraju z jednej strony przyniosły otwarcie granic co spowodowało, że nasz Zbór zaczęli odwiedzać goście z zagranicy, z drugiej strony przyczyniły się do migracji członków. Możliwe stało się branie udziału min. w ewangelizacji satelitarnej z Essen zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy’ego Grahama z jego udziałem, oraz uczestniczenie w Konferencjach we Francji, Niemczech, a  nawet RPA. Wszystko to spowodowało, że wiele nowonarodzonych osób zostały ochrzczone i przyjęły członkostwo, jednocześnie znaczna ilość członków opuściła Zbór.

Wspomnieć należy, że ten okres przyniósł uregulowanie sytuacji prawnej Kościoła baptystycznego w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

W roku 1997 powołano nowych członków do pięcioosobowej Rady Zboru. Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono bratu Krzysztofowi Kołodziejczykowi, którą pełnił do końca 2011 roku.

Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła nieomal podwojenie liczby członków, powodem tego było przyjęcie członkostwa przez braci i siostry, które trafiły do nas głównie ze Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Koninie.

W ostatnich latach wzrost liczby członków sprawił, że obecne miejsce zgromadzeń jest już zbyt małe, dlatego też w roku 2014 został przez nas nabyty grunt pod budowę nowej kaplicy. Wierzymy, że Pan pobłogosławi nam w budowie, którą planujemy rozpocząć wiosną 2018 roku.

kalendarz